Împreună pentru piața muncii incluzivă

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata (non-roma) din mediul rural prin implementarea de masuri integrate in domeniul educatiei, formarii profesionale, ocuparii fortei de munca, conditiilor de locuire, dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale si medicale, reglementarii documentelor personale. Obiectivul general al proiectului genereaza un efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie generalizata, facilitand inclusiv implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul Romaniei si a obiectivului Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020, ca toti cetatenii Romaniei sa aiba oportunitati egale de a participa in societate, sa fie apreciati si valorizati, sa traiasca in demnitate, iar nevoile lor elementare sa fie satisfacute si diferentele respectate. In acest context, proiectul contribuie la realizarea tintei asumate de Guvernul Romaniei de reducere a numarului de persoane expuse riscului de saracie sau excluziune sociala cu 580.000, pana in anul 2020, fata de anul 2008. Prin obiectivul general si obiectivele specifice formulate proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste „dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate” propunand ca scop reducerea saraciei in comunitati rurale marginalizate prin masuri integrate de educatie, ocupare, formare profesionala, asistenta socio-medicala, orientate pe nevoile concrete ale comunitatii, identificate in cadrul analizei preliminare . Proiectul contribuie de asemenea la realizarea obiectivului specific 4.2 „Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non-roma)” prin masurile enumerate mai sus, cu efecte benefice asupra nivelului de trai al membrilor comunitatii marginalizate. Prin abordare inclusiva proiectul va contribui la asigurarea egalitatii de sanse si combaterea discriminarii, la protejarea persoanelor din comunitatile marginalizate impotriva discriminarii si a abuzurilor la care acestea sunt supuse.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 – Implementarea de activitati pentru reducerea abandonului scolar si cresterea participarii la educatie pentru 141 copii si 141 parinti: (informare si consiliere elevi si parinti, programe pentru copii tip „scoala dupa scoala” si a „doua sansa”)
OS2 – Implementarea de Programe de ucenicie pentru 90 tineri intre 16-25 de ani, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor
OS3 – Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii pentru 607 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata
OS4 – Formarea profesionala prin programe de calificare a 500 persoane din grupul tinta din comunitatea marginalizata
OS5 – Sprijinirea insertiei pe piata muncii pentru membrii grupului tinta prin subventii acordate angajatorilor din zona in vederea crearii de 177 locuri de munca
OS6 – Acordarea de servicii specializate (asistenta si consiliere) pentru infiintarea a 17 noi afaceri non-agricole in comunitate si pentru obtinerea de microgrant-uri pentru planurile de afaceri evaluate favorabil, inclusiv servicii post-infiintare
OS7 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala in cadrul comunitatii marginalizate
OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin reabilitarea a 27 case si alimentarea cu energie alternativa a 41 gospodarii (prin panouri fotovoltaice)
OS9 – Reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala pentru 607 membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul
OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii pentru implicarea activa si voluntariat al membrilor comunitatii in vederea solutionarii problemelor comunitatilor marginalizate
OS11 – Management, monitorizare a proiectului si achizitii publice
OS12 – Informare si diseminare activitati si masuri implementate prin proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Împreună pentru piața muncii incluzivă” ID proiect: POCU/20/4/2/101510 Beneficiar: Comuna Ghidici, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.