Împreună pentru piața muncii incluzivă

Activitatile proiectului

Activitate 1

Subactivitatea A1.1. Consiliere tip elevi-parinti-scoala

Descriere

Sedinte de consiliere a parintilor si elevilor (141 elevi, 141 parinti) din comunitatea marginalizata in vederea constientizarii ambelor categorii de grup tinta despre beneficiile educatiei inca de la varste fragede si sprijinirea continuarii procesului de educatie in randul copiilor din comunitatile marginalizate. Sedintele de consiliere vor fi sustinute pentru minorii participanti la programele remediale de tip afterschool si tip „a doua sansa” si parintii lor (cate un parinte pentru fiecare copil). Scopul consilierii este mentinerea pe o perioada cat mai lunga a copiilor in sistemul de educatie, oferindu-le sansa atingerii unui nivel educational care sa le permita integrarea pe piata muncii prin ucenicie sau cursuri de calificare si diminuarea abandonul scolar in comunitate. In comunitatea marginalizata exista un potential crescut de abandon scolar generat de numarul mare de copii si cauzat de conditiile precare de trai care nu le permite sa isi procure rechizite, imbracaminte, o masa calda, lipsa acces la mijloace de informare si invatare.

 

Activitate

A  fost selectat grup tinta in vederea participarii la activitati de consiliere a parintilor si elevilor.

09.02.2018 - 20.03.2018

Au avut loc sedinte cu parintii elevilor cu tematica – abandonul scolar, precum si aplicarea de chestionare parintilor.

Activitate 2

Subactivitate A2.1 Ucenicie pentru tinerii din comunitatea marginalizata

Descriere

90 tineri cu varsta intre 16 - 25 ani, din grupul tinta, vor participa la programele de ucenicie la locul de munca. Desfasurarea acestei subactivitati este mai mult decat necesara, dat fiind rata mare de neocupare a tinerilor din comunitatea marginalizata, cauzata in principal de: participarea la munci agricole la terti fara forme legale, existenta unui numar redus de locuri de munca in localitate si in proximitate, lipsa de disponibilitate a potentialilor angajatori de a angaja tineri ce nu detin nicio calificare si/sau experienta profesionala; angrenarea cu preponderenta a tinerilor in activitatea de agricultura de subzistenta.

Scopul principal al programelor de ucenicie la locul de munca este acela de reducere a somajului in randul tinerilor si dobandirea unei calificari precum si a unei experiente profesionale, a caror lipsa constituie bariere majore in gasirea unui loc de munca. Programele de ucenicie vor fi organizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, a prevederilor OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a tuturor normelor legislative aplicabile. Pentru a stimula si sprijini acest tip de programe, proiectul prevede stimulente pentru potentialii angajatori, stimulente ce faciliteaza disponibilitatea angajatorilor de a aloca timp si resurse in instruirea si pregatirea pentru piata muncii a unui numar de tineri pentru care in mod normal nu ar putea crea posturi in cadrul unitatii din cauza costurilor implicate de acest lucru.

 

Activitate

A inceput selectia GT ucenicie  la sediul primariei din comuna Ghidici

09.02.2018 - 14.05.2018

S-au realizat deplasari in localitatile Desa, Cerat, Ghidici, Bailesti si Calafat pentru identificarea angajatorilor care doresc sa angajeze si sa califice personal prin programe de ucenicie in lunile februarie si martie 2018.

S-a creat si actualizat baza de date cu angajatorii contactati.

S-a transmis firmelor care sunt interesate in programul de ucenicie „”Ghidul privind organizarea si desfasurarea uceniciei la locul de munca”.

Activitate 3

Subactivitate A3.1. Sprijinirea persoanelor din grupul tinta care vor initia o afacere

Descriere

Prin intermediul acestei activitati, 17 persoane (membri ai grupului tinta) vor fi asistate in vederea infiintarii unei afaceri. Pentru sprijinirea persoanelor vizate, partenerul 2 va organiza si sustine un curs de initiere in competente antreprenoriale .

Subactivitatea va fi indeplinita de expertii in antreprenoriat angajati in cadrul proiectului, care vor efectua urmatoarele: - acordarea de consultanta personalizata fiecarei persoane din grupul tinta care doreste sa dezvolte activitate antreprenoriala pentru evaluarea potentialului antreprenorial si a oportunitatilor de piata pentru afacerea respectiva; - asistenta in definirea ideii de afaceri; - acordarea de sprijin in elaborarea planurilor de afacere pentru fiecare persoana consiliata si prezentarea planului de afaceri comisiei de evaluare; - acordarea de asistenta pentru intocmirea actelor constitutive si depunerea la Oficiul registrului comertului pentru obtinerea certificatului de inregistrare; - acordarea de asistenta pentru inregistrarea vectorului fiscal la administratia financiara.

Avand in vedere ocuparea membrilor comunitatii preponderent in agricultura de subzistenta sau in activitati agricole prestate la terti fara forme legale, este necesara identificarea si implementarea de activitati non-agricole cu un grad mai crescut de specializare si specificitate, care sa aduca valoare adaugata semnificativa comunitatii in general dar si sa faciliteze celor implicati in activitatea de antreprenoriat contactul cu mecanismele mediului economic real.

 

Activitate

S-a acordat consultanta colectiva unui numar de 22 persoane. Cu fiecare persoana interesata in antreprenoriat s-a discutat individual pentru a se efectua o evaluare a ideii de afaceri si a potentialului antreprenorial prin completare unui chestionar dedicat.

09.02.2018 - 14.05.2018

In perioada raportata s-a continuat selectarea Grupului tinta antreprenoriat.

Cursul de competente antreprenoriale- componenta teoretica a fos sustinut in perioada 27-28 martie la sediul „After School” din Ghidici.

Activitate 4

Subactivitate A4.1. Servicii medicale, medico-sociale si sociale destinate persoanelor din comunitatea marginalizata

Descriere

Prin desfasurarea acestei activitati se vor sprijini si dezvolta cele 3 servicii (sociale, medicale si medico-sociale) la nivelul intregii comunitati marginalizate. Proiectul va veni in sprijinul celor 3 tipuri de servicii la nivel de comunitate si prin realizarea unei plaforme sociale online prin intermediul careia vor fi diseminate informatii din sfera serviciilor medicale, sociale si medico-sociale. De asemenea, cele 3 servicii vor fi sprijinite si prin infiintarea unei echipei mobile multifunctionale, pentru care se va inchiria un vehicul cu aceasta destinatie, in vederea organizarii de campanii regulate (campanii door to door) la nivelul comunitatii, pentru desfasurarea de actiuni de informare cu privire la: campanii de vaccinare gratuie organizate de catre Ministerul Sanatatii in cadrul unor programe nationale; combaterea fumatului si a consumului de alcool in randul copiilor si adolescentilor; educatie sexuala; prevenirea si combaterea violentei in familie; prevenirea abandonului scolar; alimentatie si stil de viata sanatos, etc.

 

Activitate

Au fost efectuate vizite la domiciliu cu privire la identificarea problemelor sociale.

A fost realizata platforma sociala online.

La data de 16.11.2017  a fost demarata achizitia pentru Furnizare de produse de ingrijire personala pentru membrii grupului tinta.

Au fost efectuate anchete sociale pentru 25 de elevi inscrisi la programul scoala dupa scoala

09.02.2018 - 14.05.2018

In perioada de raportare au fost efectuate vizite la domiciliu cu privire la identificarea problemelor sociale pentru un nr de 75 persoane (februarie - 21, martie – 24, aprilie – 20).

Anchete sociale pentru 1 elev inscis la programul scoala dupa scoala.

In perioada de raportare au fost efectuate vizite la domiciliu cu privire la problemele medicale pentru un nr de 33 persoane (martie – 13, aprilie – 20)

Au fost efectuate vizite la domiciliu pentru identificarea problemelor medico-sociale pentru un nr de 20 persoane (aprilie – 20).

Activitate 5

Subactivitate A5.1. Selectarea gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire

Descriere

27 locuinte in vederea reabilitarii si montarea a 41 panouri fotovoltaice in comunitatea marginalizata.

Pentru selectarea locuintelor vizate de aceasta activitate, se va elabora o metodologie care va analiza un numar cat mai mare de factori relevanti pentru asigurarea unui proces de selectie transparent si nediscriminatoriu. Se va constitui o comisie de locuire care pe baza metodologiei elaborate va selecta familiile care vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire prin reabilitarea locuintelor si/sau prin montarea de panouri fotovoltaice. La procedura de selectie vor participa familiile care au ca membri si persoane din grupul tinta al proiectului.

Masura de imbunatatile a conditiilor de locuit este necesara deoarece in comunitatea marginalizata un numar mare de familii locuiesc in case construite din materiale inadecvate si/sau nerezistente si improprii (chirpici, scandura sau tabla recuperata, ce nu asigura protectia minima fata de intemperiile vremii), cu conditii de trai insalubre (ce favorizeaza  aparitia unor focare de infectie la nivel de comunitate), fara conectare legala la utilitati, cu o suprafata redusa in raport cu numarul mare de persoane ce locuiesc in astfel de locuinte (supraaglomerare si lipsa unui minim spatiu personal pentru fiecare membru al familiei), etc.

 

Activitate

09.02.2018 - 14.05.2018

In luna martie au fost efectuate vizite la 13 gospodarii in vederea identificarii nevoilor de reabilitare/modernizare.

In luna aprilie au fost efectuate vizite la 20 gospodarii in vederea identificarii nevoilor de reabilitare/modernizare.

Activitate 6

Subactivitate A6.1. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civila

Descriere

In cadrul acestei activitati se va acorda asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila, etc., unui numar de 607 persoane din grupul tinta al proiectului. Acordarea de asistenta juridica in vederea reglementarii actelor de identitate este necesara si rezulta din implicatiile lipsei documentelor, printre care mentionam: neinregistrarea copiilor si lipsa de vaccinare a acestora, dificultati in a beneficia de servicii de asigurari de sanatate, dificultati de inscrierea la scoala, angajare etc. Lipsa documentelor juridice adanceste problemele cu care se confrunta membrii comunitatii marginalizate vizate. In comunitate un numar mare de case nu detin acte de proprietate, si este necesara acordarea de sprijin si indrumare locatarilor pentru obtinerea acestui tip de acte.

Asistenta/consultanta juridica acordata membrilor GT pentru reglementare juridica a documentelor va consta in prezentarea pasilor legali de parcurs pentru inregistrarea in registrele de stare civila a actelor si faptelor de stare civila aferente acestora, in procurarea certificatelor de stare civila si a actelor de identitate, precum si pentru inregistrarea proprietatilor si obtinerea actelor de proprietate conform legislatiei in vigoare. Consultanta se refera la prezentarea cat mai detaliata a continutului dosarelor necesare a fi intocmite pentru eliberarea documentelor de identitate/de proprietate/de stare civila, a termenelor de asteptare/eliberare a documentelor, etc.

 

Activitate

Au fost efectuate vizite de sprijinire in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate sau de stare civila

09.02.2018 - 14.05.2018

In luna februarie 2018 au fost efectuate vizite de revenire (20 de persoane) la grupul tinta raportat in luna noiembrie 2017.

In luna martie 2018 au fost efectuate vizite de revenire (17 persoane) la grupul tinta raportat in luna decembrie 2017.

In luna aprilie 2018 au fost efectuate vizite de revenire (17 persoane) la grupul tinta raportat in luna ianuarie 2018.

Activitate 7

Subactivitate A7.1. Cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii marginalizate prin organizarea atelierelor de lucru

Descriere

Pentru cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii vizate se vor organiza prin proiect 18 ateliere de lucru, cate 3 pentru fiecare din urmatoarele 6 subiecte: „Grupurile marginalizate si incluziunea lor in societate” (Subiect 1); „Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor in varsta din comunitatile marginalizate” (Subiect 2); „Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati prin protectia lor si incluziunea in societate si pe piata muncii” (Subiect 3); „Ocrotirea copiilor din comunitatile marginalizate si a drepturilor acestora” (Subiect 4); „Promovarea sanatatii mintale a copiilor si adolescentilor din comunitatile marginalizate” (Subiect 5); „Reducerea fenomenului de abandonu scoloar in comunitatile marginalizate” (Subiect 6).

In fiecare an de implementare se va organiza cate un atelier pt fiecare subiect, cu o durata de 3 zile, la care vor participa cate 100 de persoane (membri GT). Toate atelierele de lucru vor fi organizate in afara comunitatii marginalizate, prin asigurarea de pachete continand transport, cazare si hrana participanti. Atelierele vor include masuri si actiuni de implicare activa in comunitatea marginalizata pentru incluziunea persoanelor ce fac parte din grupuril vulnerabile, in vederea imbunatatirii calitatii vietii acestora, si pentru solutionarea problemelor comunitatii vizate, dupa cum sunt mentionate mai jos.

 

Activitate

In perioada 02-05.03.2018  a avut loc primul woekshop.

09.02.2018 - 14.05.2018

In perioada 02-05.03.2018 a avut loc atelierul de lucru 1 cu tematica Grupurile marginalizate si incluziunea lor in societate la Calimanesti, Caciulata. La atelier au participat 100 persoane.

In perioada 23-26.03.2018 a avut loc atelierul de lucru 2 cu tematica Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor in varsta din comunitatile marginalizate la Baile Govora, Valcea. La atelier au participat 100 persoane.

In perioada 20-23.04.2018 a avut loc atelierul de lucru 4 cu tematica Ocrotirea copiiilor din comunitatile marginalizate si a drepturilor acestora la Baile Govora, Valcea. La atelier au participat 100 persoane.

In perioada 27-30.04.2018 a avut loc atelierul de lucru 3 cu tematica Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati prin protectia lor si incluziunea in societate si pe piata muncii la Baile Govora, Valcea. La atelier au participat 100 persoane.

Activitate 8

Subactivitate A8.1. Management Proiect

09.02.2018 - 14.05.2018

In cadrul acestei activitati au fost monitorizate si evaluate toate activitatile proiectului.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Împreună pentru piața muncii incluzivă” ID proiect: POCU/20/4/2/101510 Beneficiar: Comuna Ghidici, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.